Thông tư 52/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 52/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 52/2017/TT-BYT về quy định đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 52/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 52/2017/TT-BYT về quy định đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC VÀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mẫu đơn thuốc
 • Điều 4. Nguyên tắc kê đơn thuốc
 • Điều 5. Hình thức kê đơn thuốc
 • Điều 6. Yêu cầu chung với nội dung kê đơn thuốc
 • Điều 7. Kê đơn thuốc gây nghiện
 • Điều 8. Kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS
 • Điều 9. Kê đơn thuốc hướng thần, thuốc tiền chất
 • Điều 10. Kê đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Điều 11. Thời hạn đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc
 • Điều 12. Trả lại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất do không sử dụng hoặc sử dụng không ...
 • Điều 13. Lưu đơn, tài liệu về thuốc
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN THUỐC
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN THUỐC “N”
 • PHỤ LỤC III MẪU ĐƠN THUỐC “H”
 • PHỤ LỤC IV MẪU SỔ KHÁM BỆNH
 • PHỤ LỤC SỐ V MẪU CAM KẾT Về việc sử dụng thuốc gây nghiện của người bệnh/người đại diện của người bệnh
 • PHỤ LỤC VI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận người bệnh cần tiếp tục điều trị giảm đau bằng thuốc gây nghiện
 • PHỤ LỤC VII MẪU BIÊN BẢN Nhận thuốc gây nghiện do người bệnh hoặc người nhà người bệnh nộp lại
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 52/2017/TT-BYT để xử lý: