Quyết định 59/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 59/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 59/QĐ-BTTTT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Số hiệu: 59/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng Ngày ban hành: 11/01/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 59/QĐ-BTTTT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ ...
  • KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. LĨNH VỰC TRỌNG TÂM
  • III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 59/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 59/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 59/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 59/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 59/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật