Thông tư 09/2017/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2017/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 09/2017/TT-BNV về sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 09/2017/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 09/2017/TT-BNV về sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Điều 2. Thông tư này bãi bỏ các điều, khoản: ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2017/TT-BNV để xử lý: