Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 02/VBHN-BCT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 17/01/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2010/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
 • Điều 3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo
 • Điều 4. Quy định về áp dụng giá sàn gạo xuất khẩu và xác minh lượng gạo có sẵn của thương nhân
 • Điều 5. Nội dung hợp đồng xuất khẩu gạo
 • Điều 6. Xử lý vi phạm trong đăng ký hợp đồng xuất khẩu
 • Điều 7. Cập nhật thông tin về thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo
 • Chương III THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẬP TRUNG
 • Điều 8. Chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch
 • Điều 9. Trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam
 • Điều 10. Trách nhiệm của thương nhân đầu mối
 • Điều 11. Tiêu chí phân bổ chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu
 • Điều 12. Thủ tục phân bổ
 • Điều 13. Trả lại chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu
 • Điều 14. Ký kết và thực hiện hợp đồng ủy thác xuất khẩu
 • Điều 15. Quy định về xuất khẩu và tái xuất gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung
 • Chương IV (được bãi bỏ)
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Đang cập nhật