Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN

Tiêu đề: Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 5581/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 (năm) thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP ...
 • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • 1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát ...
 • 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển ...
 • PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 • PHỤ LỤC III: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP TIỀN TRỒNG RỪNG THAY THẾ VÀO QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT ...
 • B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 • PHỤ LỤC I PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
 • PHỤ LỤC II ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật