Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 78/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang Ngày ban hành: 07/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật