Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Tiêu đề: Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020 Số hiệu: 60/2020/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 17/06/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Đang cập nhật