Quyết định 32/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 32/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 32/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 12/01/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 32/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01 ...
  • Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 01/NQ ...
  • Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu ...
  • PHỤ LỤC: CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật