Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT năm 2017 về kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải Số hiệu: 1253/QĐ-BCĐGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 22/12/2017 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT

Đang cập nhật