Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11

Tiêu đề: Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 06/2007/TT-BCA-C11 Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 01/07/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
  • III. ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
  • IV. THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO TẠM VẮNG
  • V. BẢN KHAI NHÂN KHẨU VÀ SỔ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
  • VI. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ
  • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật