Quyết định 430/QĐ-BCA-V19

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 430/QĐ-BCA-V19

Tiêu đề: Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018 do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 430/QĐ-BCA-V19 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Quý Vương Ngày ban hành: 29/01/2018 Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018 do Bộ Công an ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018.
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ...
  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 430/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 430/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 430/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 430/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật