Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Quyết định 1491/2008/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành Số hiệu: 28/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh Ngày ban hành: 29/11/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Quyết định 1491/2008/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật