Quyết định 127/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 127/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 127/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 25/01/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH GIA LAI ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với ...
 • 1. Ranh giới lập quy hoạch:
 • 2. Mục tiêu và tính chất
 • 3. Sơ bộ dự báo quy mô dân số và đất đai
 • 4. Yêu cầu nghiên cứu
 • 5. Hồ sơ sản phẩm:
 • 6. Tiến độ thực hiện:
 • 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 127/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 127/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 127/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 127/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 127/QĐ-TTg

Đang cập nhật