Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về Quy định đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 05/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần Ngày ban hành: 24/01/2018 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật