Văn bản khác 1450/KH-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1450/KH-BYT

Tiêu đề: Kế hoạch 1450/KH-BYT năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018 do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1450/KH-BYT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Kế hoạch 1450/KH-BYT năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

 • KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ, QUY TẮC ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Công tác tổ chức
 • 2. Công tác học tập, quán triệt và liên hệ
 • 3. Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục ...
 • 4. Công tác thông tin, truyền thông:
 • 5. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm và chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, ...
 • 6. Phát động các phong trào thi đua
 • 7. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1450/KH-BYT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1450/KH-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1450/KH-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1450/KH-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1450/KH-BYT

Đang cập nhật