Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 03/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường Ngày ban hành: 31/01/2018 Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018.
  • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tư pháp, Y tế, Công thương, Xây dựng, Khoa ...
  • QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
  • I. Quy định chung
  • II. Quy định kỹ thuật
  • III. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật