Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN

Tiêu đề: Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về phê duyệt Danh mục dự án Khoa học và Công nghệ và Danh mục nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 312/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 26/01/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về phê duyệt Danh mục dự án Khoa học và Công nghệ và Danh mục nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KH&CN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án Khoa học và Công nghệ và Danh mục nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN phát ...
  • Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức xét duyệt các Dự án Khoa ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên ...
  • PHỤ LỤC. DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN ...
  • I Dự án KH&CN 1
  • II Dự án KH&CN 2
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 312/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật