Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 64/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn Ngày ban hành: 13/12/2017 Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật