Thông báo 56/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 56/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 56/TB-VPCP năm 2018 về kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 56/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 08/02/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 56/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 56/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 56/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 56/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 56/TB-VPCP

Đang cập nhật