Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Số hiệu: 04/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 01/02/2018 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật