Công văn 1374/BTC-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1374/BTC-TCHQ

Tiêu đề: Công văn 1374/BTC-TCHQ năm 2018 về Công bố lối mở Pò Hèn và khu vực cầu phao Km3+4 được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 1374/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 01/02/2018 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1374/BTC-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Công văn 1374/BTC-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1374/BTC-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1374/BTC-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1374/BTC-TCHQ

Đang cập nhật