Công văn 357/BGDĐT-GDMN

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 357/BGDĐT-GDMN

Tiêu đề: Công văn 357/BGDĐT-GDMN năm 2018 về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 357/BGDĐT-GDMN Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 29/01/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 357/BGDĐT-GDMN năm 2018 về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số: 357/BGDĐT-GDMN V/v chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về GDMN và báo cáo thực trạng GDMN ở khu ...
  • PHỤ LỤC: ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
  • Biểu 1 THỐNG KÊ THỰC TRẠNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT
  • Biểu 2 THỐNG KÊ TRƯỜNG, LỚP MẦM NON Ở KHU VỰC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT
  • Biểu 3 THỐNG KÊ TRẺ EM HUY ĐỘNG ĐẾN TRƯỜNG, LỚP MẦM NON Ở KHU VỰC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT
  • Biểu 4 THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC
  • Biểu 5 THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI HUY ĐỘNG TRẺ NHÀ TRẺ ĐẾN CƠ SỞ GDMN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 357/BGDĐT-GDMN để xử lý:

Tin tức về Công văn 357/BGDĐT-GDMN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 357/BGDĐT-GDMN

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 357/BGDĐT-GDMN

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 357/BGDĐT-GDMN

Đang cập nhật