Thông tư 14/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 14/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 14/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 07/02/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 14/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, 3, 4 phần II; phần V Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2018/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2018/TT-BTC

Đang cập nhật