Quy chế 02/QCPH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chế 02/QCPH-UBND

Tiêu đề: Quy chế 02/QCPH-UBND năm 2017 về phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lai Châu Số hiệu: 02/QCPH-UBND Loại văn bản: Quy chế Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái, Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng, Nguyễn Văn Khánh Ngày ban hành: 10/11/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chế 02/QCPH-UBND để xử lý:

Tin tức về Quy chế 02/QCPH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chế 02/QCPH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chế 02/QCPH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chế 02/QCPH-UBND

Đang cập nhật