Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 28/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 29/09/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1. Ban bành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực ...
 • Điều 2. Bãi bỏ:
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2017.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Chương II PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • Điều 4. Đối với lĩnh vực quản lý thuộc ngành Y tế
 • Điều 5. Đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 6. Đối với lĩnh vực Công thương
 • Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan
 • Chương III KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Quy định khen thưởng
 • Điều 9. Xử lý vi phạm
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH ...
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH ...
 • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH ...
 • PHỤ LỤC 4 PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, NƯỚC SINH ...
 • PHỤ LỤC 5 PHÂN CÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ...
 • PHỤ LỤC 6 BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật