Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2018 Số hiệu: 34/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 08/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2018

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ ...
 • Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 như sau:
 • Điều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 như sau:
 • Điều 3. HĐND tỉnh tán thành các biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án ...
 • Điều 4. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 • Điều 5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ...
 • PHỤ LỤC I TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2018
 • PHỤ LỤC II TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2018 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN
 • PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018
 • PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2018
 • PHỤ LỤC V BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 34/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật