Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND về bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 53/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh Ngày ban hành: 11/12/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND về bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  • NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật