Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 50/2008/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc Ngày ban hành: 19/01/2018 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật