Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang Ngày ban hành: 31/01/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2017.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nội dung của hoạt động đối ngoại
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động đối ngoại
 • Chương II THẨM QUYỀN VÀ VIỆC TRÌNH DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
 • Điều 4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về các hoạt động đối ngoại của các cơ quan ...
 • Điều 5. Xây dựng và trình duyệt Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm
 • Chương III THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
 • Điều 6. Thực hiện các chương trình đối ngoại hàng năm
 • Điều 7. Tổ chức và quản lý đoàn đi nước ngoài (đoàn ra)
 • Điều 8. Tổ chức đón tiếp và quản lý các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình (đoàn vào ...
 • Điều 9. Quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
 • Điều 10. Công tác ngoại giao kinh tế; công tác phi chính phủ nước ngoài (NGO)
 • Điều 11. Công tác văn hoá đối ngoại
 • Điều 12. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 13. Ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế
 • Điều 14. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài
 • Điều 15. Giao dịch với đoàn ngoại giao tại Việt Nam
 • Điều 16. Theo dõi, tổng hợp tình hình quốc tế và khu vực
 • Điều 17. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
 • Điều 19. Khen thưởng và kỷ luật
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật