Văn bản khác 50/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 50/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 50/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018 Số hiệu: 50/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản Ngày ban hành: 21/02/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Kế hoạch 50/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018

 • KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC MỤC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018
 • I- TỔ CHỨC TRUYỀN NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP (cấy nghề, nâng cao tay nghề)
 • II- NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
 • III- HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI VÀO SẢN XUẤT
 • IV- HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
 • V- CUNG CẤP THÔNG TIN, HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẪU SẢN PHẨM
 • VI- NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
 • VII- HỢP TÁC CÔNG THƯƠNG GIỮA HÀ NÔI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 50/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 50/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 50/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 50/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 50/KH-UBND

Đang cập nhật