Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD

Tiêu đề: Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD năm 2018 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình Số hiệu: 01/QCPH-BCA-BXD Loại văn bản: Quy chế Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng, Bùi Văn Thành Ngày ban hành: 13/02/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD năm 2018 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình

 • QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BỘ CÔNG AN VÀ BỘ XÂY DỰNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Phương thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG PHỐI HỢP
 • Điều 5. Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên ...
 • Điều 6. Phối hợp trong công tác thẩm định dự án thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy ...
 • Điều 7. Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về ...
 • Điều 8. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng, phòng cháy ...
 • Điều 9. Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG PHỐI HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, KIỂM TRA NGHIỆM ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Giải thích từ ngữ
 • 3. Nội dung phối hợp kiểm tra
 • 4. Cơ chế phối hợp kiểm tra
 • 5. Trách nhiệm của các thành viên đoàn kiểm tra
 • 6. Trình tự thực hiện kiểm tra
 • 7. Diễn giải lưu đồ trình tự thực hiện kiểm tra
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD để xử lý:

Tin tức về Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD

Đang cập nhật