Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 4889/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng Ngày ban hành: 18/12/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 TỈNH THANH HÓA
  • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung sau:
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2017.
  • PHỤ LỤC SỐ 1: KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
  • PHỤ LỤC SỐ 2: CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
  • PHỤ LỤC 3: CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CỦA CÁC DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC, KHỐI ĐOÀN THỂ CHÍNH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật