Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 09/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành Ngày ban hành: 15/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật