Quyết định 1291/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1291/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1291/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Số hiệu: 1291/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 16/07/2015 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 1291/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CỦA THÀNH PHỐ HÀ GIANG
  • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Hà Giang với những chỉ tiêu chủ yếu như ...
  • Điều 2. Xác định trách nhiệm:
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên " Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên ...
  • PHỤ LỤC 1. PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2015
  • PHỤ LỤC 2. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2015
  • PHỤ LỤC 3. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015
  • PHỤ LỤC 4. KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2015
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1291/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1291/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1291/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1291/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1291/QĐ-UBND

Đang cập nhật