Quy chế 5461/QCPH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chế 5461/QCPH-UBND

Tiêu đề: Quy chế 5461/QCPH-UBND năm 2017 về phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu Số hiệu: 5461/QCPH-UBND Loại văn bản: Quy chế Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai, Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng, Lê Ngọc Hưng Ngày ban hành: 06/12/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quy chế 5461/QCPH-UBND năm 2017 về phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu

 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TẠI CÁC KHU VỰC GIÁP RANH GIỮA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích phối hợp
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
 • Điều 4. Nội dung phối hợp
 • Điều 5. Phương thức phối hợp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • Điều 7. Chế độ báo cáo
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chế 5461/QCPH-UBND để xử lý:

Tin tức về Quy chế 5461/QCPH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chế 5461/QCPH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chế 5461/QCPH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chế 5461/QCPH-UBND

Đang cập nhật