Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Sơn, Lê Hữu Thể, Lê Chiêm, Nguyễn Trí Tuệ Ngày ban hành: 23/01/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Phối hợp trong giao, nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam
 • Điều 5. Phối hợp trong bố trí giam giữ để bảo đảm yêu cầu Điều tra
 • Điều 6. Trao đổi thông tin
 • Điều 7. Phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất để thực hiện hoạt động Điều ...
 • Điều 8. Phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất ra ngoài cơ sở giam giữ để ...
 • Điều 9. Phối hợp giải quyết cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân
 • Điều 10. Phối hợp giải quyết cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp người bào chữa
 • Điều 11. Phối hợp trong việc tổ chức thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo đối với người bị tạm ...
 • Điều 12. Phối hợp trong việc Điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ
 • Điều 13. Phối hợp quản lý người bị tạm giam khi trích xuất phục vụ xét xử tại phiên tòa
 • Điều 14. Phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi đưa đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ ...
 • Điều 15. Phối hợp giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn
 • Điều 16. Phối hợp giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết
 • Điều 17. Phối hợp trong việc trực tiếp kiểm sát tại cơ sở giam giữ
 • Điều 18. Phối hợp trong việc xử lý các vụ, việc đột xuất tại cơ sở giam giữ
 • Điều 19. Phối hợp thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định của Viện kiểm sát trong quản ...
 • Điều 20. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
 • Điều 21. Phối hợp trong huy động lực lượng của cơ sở giam giữ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Trách nhiệm tổ chức thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật