Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Tiêu đề: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 Số hiệu: 28/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 15/06/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 để xử lý:
 • Đang cập nhật