Quy định 121-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 121-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 121-QĐ/TW năm 2018 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 121-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng Ngày ban hành: 25/01/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 121-QĐ/TW để xử lý:

Tin tức về Quy định 121-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy định 121-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 121-QĐ/TW

Đang cập nhật