Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Số hiệu: 31/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/03/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY TẮC XUẤT XỨ ƯU ĐÃI
 • Điều 4. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo Điều ước quốc tế
 • Điều 5. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác
 • Chương III QUY TẮC XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐÃI
 • Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ
 • Điều 7. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy
 • Điều 8. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy
 • Điều 9. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản
 • Điều 10. Xác định xuất xứ của bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hóa chưa được lắp ráp hoặc tháo ...
 • Điều 11. Tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (De Minimis)
 • Điều 12. Các yếu tố gián tiếp
 • Chương IV CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 13. Đăng ký hồ sơ thương nhân
 • Điều 14. Đăng ký thay đổi nơi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 15. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 16. Quy trình khai báo và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 17. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp sau
 • Điều 18. Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 19. Cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ
 • Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng
 • Điều 21. Từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 22. Thu hồi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp
 • Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 24. Trách nhiệm của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 25. Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 26. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 27. Xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 28. Kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 29. Biện pháp chống gian lận xuất xứ
 • Điều 30. Lưu trữ hồ sơ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương
 • Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
 • Điều 33. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
 • Mẫu số 01 ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG ...
 • Mẫu số 02 DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NƠI CẤP C/O
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O mẫu …..
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật