Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Số hiệu: 149/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/11/2018 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 • Điều 4. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai
 • Điều 5. Nội dung người lao động được tham gia ý kiến
 • Điều 6. Nội dung người lao động được quyết định
 • Điều 7. Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát
 • Điều 8. Đối thoại tại nơi làm việc
 • Điều 9. Hội nghị người lao động
 • Điều 10. Các hình thức thực hiện dân chủ khác
 • Điều 11. Trách nhiệm ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 149/2018/NĐ-CP để xử lý: