Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Số hiệu: 08/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Văn Chuyện Ngày ban hành: 01/03/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật