Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Số hiệu: 28/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/03/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt
 • Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM TRONG ...
 • Điều 6. Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm
 • Điều 7. Vi phạm về tuyển, quản lý lao động
 • Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động
 • Điều 9. Vi phạm quy định về thử việc
 • Điều 10. Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động
 • Điều 11. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động
 • Điều 12. Vi phạm quy định về cho thuê lại lao động
 • Điều 13. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề
 • Điều 14. Vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc
 • Điều 15. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
 • Điều 16. Vi phạm quy định về tiền lương
 • Điều 17. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 • Điều 18. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
 • Điều 19. Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Điều 20. Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
 • Điều 21. Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 22. Vi phạm quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn lao động, bệnh nghề ...
 • Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 • Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
 • Điều 25. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 26. Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động
 • Điều 27. Vi phạm quy định về lao động nữ
 • Điều 28. Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên
 • Điều 29. Vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình
 • Điều 30. Vi phạm quy định về người lao động cao tuổi
 • Điều 31. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Điều 32. Vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân ...
 • Điều 33. Vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp lao động
 • Điều 34. Vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn
 • Điều 35. Vi phạm quy định về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
 • Điều 36. Vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp khác gây bất lợi đối với ...
 • Điều 37. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH ...
 • Điều 38. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
 • Điều 39. Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 • Điều 40. Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH ...
 • Điều 41. Vi phạm điều kiện hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ...
 • Điều 42. Vi phạm quy định về đăng ký hợp đồng, báo cáo việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 43. Vi phạm quy định về tuyển chọn, ký kết và thanh lý hợp đồng
 • Điều 44. Vi phạm quy định về bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động
 • Điều 45. Vi phạm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền môi giới, tiền ký quỹ, tiền dịch vụ và các ...
 • Điều 46. Vi phạm quy định về tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quản lý người lao ...
 • Điều 47. Vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác
 • Chương V THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH; THỦ TỤC XỬ PHẠT VI ...
 • Mục 1. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 48. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 49. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 50. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra lao động
 • Điều 51. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước
 • Điều 52. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục An toàn lao động
 • Điều 53. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Bảo hiểm xã hội
 • Điều 54. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác
 • Mục 2. THỦ TỤC XỬ PHẠT
 • Điều 55. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 56. Hiệu lực thi hành
 • Điều 57. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 58. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 28/2020/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật