Quyết định 2468/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa của Cao Bằng đặc biệt là sản phẩm từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp giai đoạn 2017-2020” Số hiệu: 2468/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh Ngày ban hành: 21/12/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa của Cao Bằng đặc biệt là sản phẩm từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp giai đoạn 2017-2020”

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NỘI ĐỊA VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CÁC SẢN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ...
 • Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ...
 • ĐỀ ÁN TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NỘI ĐỊA VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA CỦA CAO ...
 • Phần thứ nhất THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NỘI ĐỊA, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM TRONG THỜI GIAN QUA
 • 1. Thực trạng về sản xuất
 • 2. Về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:
 • 3. Thực trạng về thị trường tiêu thụ nội địa
 • 4. Thực trạng về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm
 • 5. Công tác xúc tiến thương mại giai đoạn 2014-2016
 • 6. Những hạn chế và nguyên nhân
 • 7. Vấn đề đặt ra
 • II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • III. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • Phần thứ hai MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KINH PHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2468/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật