Công văn 734/BNV-TH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 734/BNV-TH

Tiêu đề: Công văn 734/BNV-TH năm 2018 về thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 734/BNV-TH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa Ngày ban hành: 27/02/2018 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Công văn 734/BNV-TH năm 2018 về thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

  • 734/BNV-TH V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định số 622 ...
  • Biểu số 406B
  • Biểu số 407B
  • Biểu số 408B
  • Biểu số: 1a
  • Biểu số: 1b
  • Biểu số: 2
  • Biểu số 318B
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 734/BNV-TH để xử lý:

Tin tức về Công văn 734/BNV-TH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 734/BNV-TH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 734/BNV-TH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 734/BNV-TH

Đang cập nhật