Quyết định 484/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 484/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 484/QĐ-UBND về phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018 Số hiệu: 484/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 12/02/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 484/QĐ-UBND về phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018
  • Điều 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018 (chi tiết theo Phụ lục kèm theo ...
  • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ...
  • Điều 3. Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng ...
  • NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018
  • I CẤP TỈNH
  • II CẤP HUYỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 484/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 484/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 484/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 484/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 484/QĐ-UBND

Đang cập nhật