Quyết định 229/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 229/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 229/QĐ-BHXH năm 2018 quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Số hiệu: 229/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn Ngày ban hành: 13/02/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 229/QĐ-BHXH năm 2018 quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG TIN, GỠ TIN TRÊN TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 285/QĐ-BHXH ngày 28 ...
 • Điều 3. Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông ...
 • QUY ĐỊNH QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG TIN, GỠ TIN TRÊN TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy định về tin, bài, văn bản
 • Điều 3. Phân loại tin bài
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG TIN, GỠ TIN
 • Điều 4. Số lượng thông tin tối thiểu/tháng
 • Điều 5. Quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Hàng năm, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 229/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 229/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 229/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 229/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 229/QĐ-BHXH

Đang cập nhật