Quyết định 201/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 201/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 201/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên Số hiệu: 201/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 09/03/2018 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 201/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ MƯỜNG LAY
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Mường Lay với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
  • Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Biểu 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
  • Biểu 02: Kế hoạch thu hồi các loại đất
  • Biểu 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
  • Biểu 04: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 201/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 201/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 201/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 201/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 201/QĐ-UBND

Đang cập nhật