Quyết định 3481/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3481/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3481/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018 Số hiệu: 3481/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng Ngày ban hành: 27/12/2017 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3481/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ ...
 • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3481/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3481/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3481/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3481/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3481/QĐ-UBND

Đang cập nhật