Quyết định 1320/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1320/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2017 về thu tài liệu có niên hạn từ năm 2012 trở về trước của 15 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2022 Số hiệu: 1320/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1320/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1320/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1320/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1320/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1320/QĐ-UBND

Đang cập nhật