Quyết định 545/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 545/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 545/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho từng nghề thực hiện từ năm 2011 do tỉnh Điện Biên ban hành Số hiệu: 545/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi Ngày ban hành: 10/06/2011 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 545/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho từng nghề thực hiện từ năm 2011 do tỉnh Điện Biên ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V: PHÂN BỔ CHI TIẾT CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2011 VÀ MỨC HỖ TRỢ ...
  • Điều 1. Phân bổ chi tiết chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 và mức hỗ trợ chi phí ...
  • I. Phân bổ chi tiết chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011
  • II. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho từng nghề thực hiện từ năm 2011
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC 1 PHÂN BỔ CHI TIẾT CHỈ TIÊU DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2011 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH ...
  • PHỤ LỤC 2 MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2011
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 545/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 545/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 545/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 545/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 545/QĐ-UBND

Đang cập nhật